WoT – Supertest: T-44 izmene

WoT – Supertest: T-44 izmene

Tier VIII sovjetski srednji tenk je dobio par izmeni na Supertest serveru, ali nikome nije jasno zašto. Generalno mišljenje igrača je da se tenk uklapa u trenutno stablo i da je dobar tier VIII srednji tenk.

Izmene:

  • Snaga motora je promenjena sa 680 na 820 hp.
  • Brzina u rikverc je promenjena sa 20 na 23 km/h.
  • Disperzija tokom okretanja je promenjena sa 0,18 na 0,14.
  • Disperzija tokom kretanja je promenjena sa 0.173 na 0.134.
  • Disperzija tokom kretanja maksimalnom brzinom je promenjena sa 8.8 na 6.85.
  • Disperzija tokom skretanja u maksimalnoj brzini je promenjena sa 7.59 to 5.91.
  • Šteta po minuti je promenjena sa 2,085 na 2,234.
  • Vreme punjenja topa LB-1 je promenjeno na 6,72s.
  • Količina ispaljenih granati po minuti za top LB-1 je izmenjena sa 8.343 na 8.939.

Kao što vidite, tenk je sada stabilniji i radi za nijansu više štete nego ranije.
Kao i uvek, sve ovo je trenutno na Supertest serveru i još uvek je podložno izmenama.

Related Articles