WoT – Supertest: 9.22 patch notes

WoT – Supertest: 9.22 patch notes

Bliži se februar, a sa njim i patch 9.22 koji nam dolazi sa gomilom novih vozila i izmena.

Matchmaking

 • Matchmaking, uvek problematična stvar u WoTu. Od patcha 9.22 matchmaking će, pored toga što gleda koji tip tenka vozite, gledati i vaše prethodne partije. Ne znamo da li će gledati skorašnje partije ili ukupan rating i po tome grupisati igrače.

 

Kostumizacija vozila

 • Od sada će elementi koji su već stavljeni na tenk biti označeni u izbornom meniju.
 • Povećali su zonu selektovanja za ambleme i inskripcije.

 

Rangirane bitke

Izmene koje će uticati na sledeću sezonu:

 • Sezona će trajati 21 dan.
 • Povećan je broj rankova sa 5 na 15.
 • Promenjen je način zarađivanja chevrona:
  • Deset najboljih igrača u pobedničkom timu i najbolji igrač u gubitničkom timu dobijaju 1 chevron. Rangiranje se gleda po zarađenom bazičnom XP.
  • Najbolja 3 igrača u pobeničkom timu dobijaju dodatni chevron.
  • Igrači koji se nalaze na 11-15 mestu u pobedničkom timu i igrači koji su na 2-5 mestu u gubitničkom timu ne gube chevron.
  • Igrači koji se nalaze od 6-15 mestu u gubitničkom timu gube chevron.
 • Dodat je nova funkcija: Štit. Neki rankovi će biti “zaštićeni”. Štit ima određeni broj poena koji se oduzimaju posle svake pobede ili poraza. Količina poena zavisi od igračevog učinka u bitci.
 • Da bi se informacije bolje prikazivale, prerađen je glavi interfejs Rangiranih bitaka.
 • Prerađen je interface sa nagradama i sada uključuje:
  • Informacije o nagradama za svaki rank.
  • Informacije o nagradama za sezonu.
 • Promenjen je izgled ranka vozila. Zamenjeni su sa rangiranim poenima.
 • Promenjen je interfejs za rang vozila. Sada postignete maksimalni rank, igrači će moći da vide broj zarađenih rank poena u garaži.

 

Stronghold

 • Komandir detachmenta će moći da dodelim bilo kom igraču u timu (čak i legionaru), mogućnost da koristi artiljeriski napad ili vazdušni napad.

 

Nenajavljena vozila

U tehničkom stablu nenajavljena vozila će biti označena specijalnom ikonicom da bi igrači bili obavešteni da vozilo još nije spremno i da će doći sa sledećim patchom.

 1. Tier X vozilo koje dolazi posle T-10
 2. Tier X vozilo koje dolazi posle Object 430 Version II

The Armored Patrol ima insajdersku informaciju da će tier X koji dolazi posle T-10 biti Object 777 II, da će tenk koji dolazi posle Object 430 Version II imati ograničeno okretanje kupole i da će oba tenka biti u patch 9.22. Uzmite ovu informaciju sa dozom sumnje, jer nismo uspeli da je potvrdimo ni jedan deo ove informacije.

Promene na Sovjetskoj grani

Ova vozila su dodata:

Uklonjena vozila:

 • Object 263 (Tier X)
 • Object 430 (Tier Х)
 • SU-122-54 (Tier IX)

Promene tehničkih parametara:

SU-101

 • Promenjen je top od 122 mm D-25S mod. 1944 sa topom od 122 mm D-25-SU-101 (kapacitet municije: 28 granata) sa sledećim parametrima:
 • Promenjen je top od 122 mm D-25S mod. 1944 sa topom od 122 mm D-25-SU-101 (kapacitet municije: 28 granata) koji ima sledećim parametrima:
  • Elevacija: 18.3 deg.
  • Depresija: 3 deg.
  • Disperzija na 100 m: 0.44
  • Vreme punjenja: 11.1 s
  • Vreme nišanjenja: 2.5 s
 • Parametri granata koje koristi:
  • UBR-471: šteta 390, penetracija 210 mm
  • BR-471D: šteta 390, penetracija 248 mm
  • UOF-471: šteta 530, penetracija 64 mm
 • Smanjena disperzija tokom kretanja sa SU-101 amortizerima za 33%
 • Smanjena disperzija tokom okretanja sa SU-101 amortizerima za 33%
 • Promenjena je brzina okretanja sa SU-101 amortizerima sa 34 deg./s to 23 deg./s
 • Smanjena disperzija tokom kretanja sa SU-102 amortizerima za 37%
 • Smanjena disperzija tokom okretanja sa SU-102 amortizerima za 37%
 • Promenjena je brzina okretanja sa SU-102 amortizerima sa 36 deg./s to 25 deg./s
 • Promenjena je disperzija topa od 100 mm D-10S mod. 1944 sa 0.35 m na 0.4 m
 • Povećana je disperzija tokom okretanja topa od 100 mm D-10S mod. 1944 za 25%
 • Promenjeno je vreme punjenja topa od 100 mm D-10S mod. 1944 sa 6.2 s na 7.1 s
 • Promenjeno je vreme nišanjenja sa topom od 100 mm D-10S mod. 1944 sa 1.7s na 2.3 s
 • Promenjen je ugao depresije topa od 100 mm D-10S mod. 1944 sa 2.3 na 3 deg.
 • Promenjen je ugao kretanja topa od 100 mm D-10S mod. 1944 sa -9.3 /9.3 na -10/12 deg.
 • Promenjena je disperzija topa od 100 mm D-54S mod. sa 0.35 m na 0.39 m
 • Povećana je disperzija tokom okretanja topa od 100 mm D-54S za 25%
 • Promenjeno je vreme punjenja topa od 100 mm D-54S sa 6.7 s na 9.1 s
 • Promenjeno je vreme nišanjenja sa topom od 100 mm D-54S sa 2.1 s na 2.3 s
 • Promenjen je ugao depresije topa od 100 mm D-54S sa 2.3 na 3 deg.
 • Promenjen je ugao kretanja topa od 100 mm D-54S sa -9.3 /9.3 na -10/12 deg.
 • Promenjena je disperzija topa od 122 mm M62-C2 sa 0.37 m na 0.42 m
 • Smanjena je disperzija tokom okretanja topa od 122 mm M62-C2 za 25%
 • Promenjeno je vreme punjenja topa od 122 mm M62-C2 sa 12 s na 12.6 s
 • Promenjeno je vreme nišanjenja sa topom od 122 mm M62-C2 sa 3.1 s na 2.5 s
 • Promenjen je ugao depresije topa od 122 mm M62-C2 sa 2.3 na 3 deg.
 • Promenjen je ugao kretanja topa od 122 mm M62-C2 gun sa -7.3/7.3 na -10/12 deg.
 • Smanjena je brzina kretanja granate UOF-472 za top od 122 mm M62-C2 za 10%
 • Smanjena je brzina kretanja granate BR-472 za top od 122 mm M62-C2 za 10%
 • Smanjena je brzina kretanja granate BK-9 za top od 122 mm M62-C2 za 8%
 • Promenjen je videokrug sa 380 m na 350 m
 • Promenjena je brzina okretanje topa sa 44 deg./s na 26 deg./s
 • Poboljšan je oklop na trupu
 • Promenjena je brzina u rikvercu sa 16 km/h na 18 km/h
 • Promenjena je količina HP poena vozila sa 990 na 1100 HP

 

SU-100M1

 • Smanjena disperzija tokom kretanja sa SU-100M1 amortizerima za 30%
 • Smanjena disperzija tokom okretanja sa SU-100M1 amortizerima za 30%
 • Promenjena je brzina okretanja sa SU-100M1 amortizerima sa 32 deg./s to 23 deg./s
 • Smanjena disperzija tokom kretanja sa SU-100M1 Bis amortizerima za 33%
 • Smanjena disperzija tokom okretanja sa SU-100M1 Bis amortizerima za 33%
 • Promenjena je brzina okretanja sa SU-100M1 Bis amortizerima sa 34 deg./s to 25 deg./s
 • Promenjena je disperzija topa od 100 mm D-10S mod. 1944 sa 0.37 m na 0.42 m
 • Povećana je disperzija tokom okretanja topa od 100 mm D-10S mod. 1944 za 25%
 • Promenjeno je vreme punjenja topa od 100 mm D-10S mod. 1944 sa 7.3 s na 7.1 s
 • Promenjeno je vreme nišanjenja sa topom od 100 mm D-10S mod. 1944 sa 2s na 2.3 s
 • Promenjen je ugao kretanja topa od 100 mm D-10S mod. 1944 sa -8 /8 na -12/12 deg.
 • Promenjena je disperzija topa od 100 mm LB-1C  sa 0.33m na 0.41 m
 • Smanjena je disperzija tokom okretanja topa od 100 mm LB-1C za 25%
 • Promenjeno je vreme punjenja topa od 100 mm LB-1C sa 5.9 s na 7.1 s
 • Promenjeno je vreme nišanjenja sa topom od 100 mm LB-1C sa 1.7 s na 2.3 s
 • Promenjen je ugao kretanja topa od 100 mm LB-1С sa -8 /8 na -12/12 deg.
 • Promenjena je penetraciona vrednost granate UBR-412P za top od 100mm LB-1C gun sa 235 mm na 258 mm
 • Promenjena je penetraciona vrednost granate UBR-412 za top od 100mm LB-1C gun sa 183 mm na 212 mm
 • Videokrug je promenjen sa 360m na 350m
 • Promenjena je brzina okretanje topa sa 44 deg./s na 26 deg./s
 • Poboljšan je oklop na trupu
 • Promenjena je maksimalna brzina sa 50 km/h na 54 km/h
 • Promenjena je brzina u rikvercu sa 14 km/h na16 km/h
 • Promenjena je količina HP poena vozila sa 830 na 850 HP

HD modeli

AMX 40

Tiger I

Već postoji HD model ovog tenka, a ovo je nova detaljnija verzija sa više stvari na samom tenku.

Related Articles